Öğr. Gör. HAKAN KILCI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. HAKAN KILCI

T: (0282) 250 3414

M hkilci@nku.edu.tr

W hkilci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Yönetim ve Organizasyon
Ana Bilim Dalı:Lojistik
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME A.B.D. YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Öğrenim Yılları: 2013-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME A.B.D. YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez: (2013)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 1998-2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU / LOJİSTİK
2013-
Öğr. Gör. GAZİOSAMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU / LOJİSTİK
2009-2013
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEL OKULU
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Memur İSTANBUL POSTA TELGRAF MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KILCI H., TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ OLUŞTURMADAİŞLETMECİLİKTE YERİ VE ÖNEMİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE’DE TAŞIMACILIĞIN GELİŞİMİ, Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 74-86, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. BAKKAL M., BAKKAL S., KILCI H., AKARÇAY N., Tekirdağ İl ve İlçelerinde Kadın Girişimcilik Kültürüve Makro Ekonomiye Etkileri ve Sonuçları Alınması Gereken Tedbirler ve Çözüm Önerileri, Namık Kemal Ünv Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp. 1-21, 2014.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KANTAR G., GÜLAY İ., KILCI H., Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 5-19, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KILCI H., YAZKAN Ş., YAZKAN S., STRATEJİK YÖNETİMİN KOBİ’LER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VEÖNEMİ, International Congress of Management Economy amd Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. KILCI H., TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜOLUŞTURMADA İŞLETMECİLİKTE YERİ VE ÖNEMİ: TÜRKİYEÖRNEĞİ VE TÜRKİYE’DE TAŞIMACILIĞIN GELİŞİMİ., ICOMEP 2017 International Congress of Management Economy amd Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. KILCI H., Kurumsal Yönetimde Aydınlatma ve Şeffaflık İlkesinin Yeri ve Önemi, International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP17) (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri
4. TUYSUZ M., KILCI H., Örgüt Yaşam Döngüsü ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIV. IBANESS Congress Series-Russe / BULGARIA (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. KILCI H., YAZKAN Ş., Akarçay B., İKY Öğrenme ve Geliştirme Stratejileri, III. IBANESS Congress (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. KILCI H., YAZKAN Ş., Akarçay B., İnsan Kaynakları Yönetimi Öğrenme ve Geliştirme Stratejileri, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
7. KILCI H., YAZKAN Ş., Akarçay B., Lojistik İşletmelerde Yenilikçilik Bilincinin Ölçülmesi, Lojistik FaaliyetlerdeYenilikçiliğin Yeri ve Önemi, IBANESS CONGRESS 2017 (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. KILCI H., YAZKAN Ş., Akarçay B., Toplumsal Yaşam Tarzının İşletmelerde Kurumsal YönetimiEtkileme Düzeyleri: Bist-30 İşletmeleri Üzerinde Kuramsal BirÇalışma, IBANESS (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. BAKKAL S., KILCI H., İşletme Yönetim Sürecinde Verimliliğin Arttırılmasında Motivasyonun Etkisi Tekirdağ İlinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Ampirik Biri Çalışma, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series-Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
10. BAKKAL M., KILCI H., The Impact of Lean Manufacturing on the Firm s Operational Efficiency and Profitability An Empirical Study on Firms Operating in Tekirdag Province, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series-Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
11. BAKKAL M., BAKKAL S., KILCI H., YAZKAN Ş., Determination of the Need for Re Organization inBusinesses An Experimental Study on Large ScaleBusinesses Operating in Tekirdag, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference SeriesIBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
12. BAKKAL M., BAKKAL S., KILCI H., AKARÇAY N., Uzman liderliğin Örgüt Yönetimi Üzerine Etkileri Hakkında Kuramsal Bir Çalışma Bir Uzman Lider Olarak Mustafa Kemal Atatürk ün Türkiye Cumhuriyeti Devletini Organize Etme Örneği, International Balkan and Near Easternt Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri